Ing. arch. Martin Kvita, architektura, interiér, projektová dokumentace
  Praxe

  2009 - DNES

  2008

  2008


  Vzdělání

  2006 - 2013

  2005 - 2006

  2001 - 2005

  1986


  DESIGN 4 FUNCTION - arch. studie, projektová dokumentace, vizualizace

  SOF.ARCHITEKTI - výpomoc s projektovou dokumentcí

  RR DESIGN - vizualizace interiérů
  FA ČVUT v Praze obor Architektura a urbanismus, získání titulu Ing. arch.

  FSV ČVUT v Praze obor Architektura a stavitelství, ukončení studia

  GYMNÁZIUM HRANICE

  NAROZEN V HRANICÍCH


Martin Kvita Google+Martin Kvita Facebook